Władze Oddziału

Kadencja 2018-2022 wybrana na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Prezes p.o. Ryszard Furtak
Wiceprezes Ryszard Furtak
Sekretarz Arkadiusz Ciastoń
Skarbnik Zbigniew Jagiełło
Członek Jan Czyżewski
Członek Radosław Grabiec
Członek Jan Lewandowski
Członek Ryszard Taczkowski

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Ryszard Małecki
Sekretarz Norbert Mirończyk
Członek Józef Bukiewicz

Delegaci na WZD SIMP
Ryszard Furtak

 

Członkowie honorowi
Wiktor Obuchowicz