Władze Oddziału

Kadencja 2022-2026 wybrana na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Prezes Ryszard Furtak
Wiceprezes Norbert Mirończyk
Sekretarz Ryszard Piotrowski
Skarbnik Edward Brzózka
Członek Jan Lewandowski

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Ryszard Małecki
Sekretarz Józef Bukiewicz
Członek Ryszard Radzio

Delegaci na WZD SIMP
Ryszard Furtak
Edward Brzózka (z-ca delegata)

 

Delegat do rady Federacji SNT NOT
Ireneusz Plewiński

 

Członkowie honorowi
Wiktor Obuchowicz