Agendy SIMP w Zielonej Górze

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w Zielonej Górze

ul. Zyty 15A
65-046 Zielona Góra
tel/fax +48 68 327-16-83
tel. kom. 660 53 93 93
e-mail: biuro@zorpot.pl

Ośrodek prowadzi następujące usługi:

rzeczoznawstwa, badań i ekspertyz:
  • maszyn i urządzeń technicznych,
  • opracowania opinii i orzeczeń technicznych,
  • projektowania maszyn i urządzeń,
  • opracowania dokumentacji techniczno-ruchowej DTR,
  • opracowania instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń,
  • opracowania instrukcji bhp.,
  • badania i certyfikacji maszyn na zgodność z normami bezpieczeństwa.
wyceny dla potrzeb banków, urzędów celnych, towarzystw leasingowych, urzędów administracji państwowej majątku ruchomego (maszyny, urządzenia i pojazdy)

 

szkoleń energetycznych dla uzyskania uprawnień Dozoru „D” i Eksploatacji „E” w pełnym zakresie, tj.:

Grupa I – urządzenia i instalacje elektryczne,
Grupa II – urządzenia cieplno – energetyczne, w tym kotły parowe i wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe,
Grupa III – urządzenia i instalacje gazowe.

egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia „D” i „E” urządzeń energetycznych, we wszystkich trzech grupach wymienionych wyżej

 

doradztwa energetycznego dla użytkowników energii elektrycznej, cieplnej i gazowej