Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 2008

16 stycznia 2008
Wyjazd techniczny i zwiedzanie wieży wiertniczej zakładu DIAMENT w Zielonej Górze.
Zapoznanie się z wyrobami firmy PARKER – wtroby pneumatyczne i hydrauliki siłowej.

 

14 maja 2008
Referat nt. klastrów w województwie lubuskim wygłoszony przez doktoranta Piątyszak z UZ.
Wręczenie legitymacji SIMP nowym członkom z firmy Parker.
16 czerwca 2008
Prelekcja Henia Borocha na temat złączy pneumatyki siłowej w samochodach.

 

19 listopada 2008
Relacja z wycieczki do ziemi świętej przedstawiona na zdjęciach przez Kol. Wróblewskiego.

 

17 grudnia 2008
Uroczyste, integracyjne spotkanie z najbliższymi w restauracji greckiej AKROPOL
połączone z występem artysty – wirtuoza gitarowego, Bartka Filipowicza.