Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 2007

24 stycznia 2007
Zgodnie z przyjętą zasadą: każdy wstępujący do naszego koła musi wygłosić prelekcję z dziedziny którą reprezentuje.
Wstępujący Piotr Aulich przedstawił alternatywne źródła ciepła.