Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 2005

16 marca 2005
Przywitanie kolegi Ryszarda Barańskiego w naszym kole.
Aktualna ocena politycznych zdarzeń.

 

20 kwietnia 2005
Wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Zielona Góra i zwiedzanie turbiny gazowej.

 

21 września 2005
Oprogramowanie WORD i Excel. Bar Winnica.

 

14 grudnia 2005
Wycieczka techniczna do jednego z największych zakładów produkcyjnych regionu, GEDIA Poland w Nowej Soli.
Zapoznanie się z organizacją zarządzania i produkcji przy wytwarzaniu elementów samochodowych.