Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 2003

a) Spotkania: Restauracja „Pod Wieżą” w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 1800.
b) Tematyka spotkań – przykłady:
– Farby luminescencyjne w elektronice,
– Procesy przekształceń zakładów przemysłowych – dr inż. Janusz Mstowski,
– Technologia ciecia metali: laserem, strumień gorącego powietrza, acetylenem,
– Polskie materiały regeneracyjne firmy Chester Molekular.
c) Wyjazdy techniczne:
– Fabryka Tektury w Krępie k/ Zielonej Góry – zabytek, już nieczynna (zdjęcia 1 i 2),
– Zakład Produkcji Drzewnej STELMET – (zdjęcia 3 i 4).
d) Udział w imprezach organizowanych przez zarząd oddziału i inne koła:
– Coroczny „Bal SIMP”,
– Spotkania plenarne ZO SIMP (zdjęcie 5).