Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 2002

17 stycznia

Uszczelnianie okien – omówienie zagadnienia kol. Brzózka.

 

21 lutego

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła.
Wybrany zarząd koła:
przewodniczący – Jan lewandowski
sekretarz – Krystyna Ratajczak
skarbnik – Edward Brzózka

 

21 marca

Porównanie metod obliczania na liczydle i na komputerze ODRA.
Składanie komputerów „w barakach” – Lech Darżynkiewicz.
Numizmatyka moje hobby – kol. Brzózka.

 

25 kwietnia

Spotkanie poświęcone wspomnieniom z wycieczki do Paryża w 1998 r.
Projekcja filmu z kaset VHS.

 

13 czerwca

Wycieczka techniczna do nieczynnjej już zabytkowej Fabryki Tektury w Krępie.
Fabryka zbudowana w XIX w.
Zapoznanie się z historią fabryki. Zwiedzanie linii technologicznej produkcji tektury.
Utworzenie dokumentacji zdjęciowej z wyjazdu. Pozyskanie od właściciela fabryki
urządzenia do pomiaru gramatury papieru – przekazane do Zarządu Oddziału.

 

12 września

Kol. Zakrocka – produkcja wagonów i kłopoty finansowe Zastalu.

 

24 października

Nowe prawo jazdy.
Wspomnienie zmarłego  Adama Tchórzewskiego – kolegi z Unitry.
Informacja prezesa Zarządu Oddziału o wyborze na prezesa SIMP kol. Andrzeja Ciszewskiego.

 

21 listopada

Drzewo genealogiczne, filatelistyka, numizmatyka. Absolut wykupuje Polmos.