Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 1999

17 czerwca

Bar To Tu. Tematyka: wizyta papieża w Polsce. Opłaty internetowe. Plany urlopowe.

 

9 września

Wystąpienie kol. Obuchowicza o zmianie systemu zarządzania z 5-cio szczeblowego na 4-ro szczeblowy w zakładzie DAEWOO w Kożuchowie i efekty z tego tytułu.
Luminiscenty – wypowiedź Lecha Darżynkiewicza.

 

16 grudnia

Tematyka spotkania: zwolnienia grupowe w Lumelu, wydłużone terminy płatności w Apatorze.