Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 1998

15 stycznia

Temat spotkania: Różnice w oprzyrządowaniu i technologii między firmami krajowymi a zachodnimi.

 

19 lutego

Uroczyste spotkanie ” tłusty czwartek ” z udziałem zaproszonych gości: Grażyna Iwaszkiewicz, Ryszard Komorowski – UDT, Barbara Bińkowska, Edward Tyszkiewicz, Henryk Sokolik,  Kazimierz Wróblewski – Komisja Energetyczna oraz Józef Bukiewicz – Zarząd Oddziału.

 

18 marca

Zebranie wyborcze koła.
Zamierzenia:

  • Kontynuować spotkania tematyczne, poświęcone technice, problematyce     w zakładach w regionie oraz w firmach członków koła.
  • Kontynuować wyjazdy techniczne do firm produkcyjnych.

Delegatami na walne zebranie Zarządu Oddziału zostali wybrani: Krystyna Ratajczak i Jan Lewandowski.

 

28 maja

Spotkanie Pod Kaczką. Gość Czesław Ziętek przedstawiciel Chester Molecular ” przedstawił    kleje, materiały oraz technologię regeneracji części za pomocą klejów.

 

24 września

Wspomnienia z wakacji. Grająca fontanna w Pradze.
Farby luminiscencyjne w elektronice Lech Darżynkiewicz.