Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 1997

10 czerwca 

Propozycja wyjazdu w Bieszczady i do Zakopanego.
Omówienie weekendu technologów z Zastalu w Gądkowie.

 

29 października

Uroczyste spotkanie w restauracji Pekin w Zielonej Górze.