Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 1996

3 lipca

Wystąpienie dr. Janusza Mstowskiego z Politechniki Zielonogórskiej. Tematem prelekcji był  proces przekształceń własnościowych zakładów przemysłowych ma przykładzie Nowity i Relpolu.
Omawiano potrzebę przekazywania historii techniki. Przypomniano o 70-tej rocznicy  powstania SIMP.
Miejsce spotkania: klub dziennikarza Pod Kaczką.

 

14 pażdziernika

Temat spotkania; inwestowanie w pracowników.
Mamy nowych członków: Ryszarda Małeckiego, Irka Plewińskiego, Kazia Turonka, Zenka Strąka, Gienia Michałowicza, Henia Borocha.

 

9 grudnia

Wyjazd techniczny: zwiedzanie Lubuskiej Wytwórni Win połączony z degustacją 17 gatunków win w piwnicach.