Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 1995

16 lutego

Klub Pod Kaczką. Prelekcja Marka Szperkowskiego „Jak zostać człowiekiem sukcesu”.