Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – rok 1994

20 października

Spotkanie koleżanek i kolegów, byłych pracowników zakładu UNITRA – CEMAT.
Powołanie Koła Miejskiego SIMP w Zielonej Górze.

 

8 llistopada

Pierwsze posiedzenie zarządu.
Temat: Wytyczne do planu pracy.
Ustalono częstotliwość spotkań raz w kwartale.