Koło „MIEJSKIE” Zielona Góra – historia

Koło Miejskie SIMP w Zielonej Górze powstało w październiku 1994 roku.
Założycielami byli koledzy z byłej firmy: Centrum Naukowo – Produkcyjne Materiałów Elektronicznych UNITRA CEMAT Zakład Budowy Urządzeń Technologicznych w Zielonej Górze:

Klemens Bardziński,
Edward Brzózka,
Lech Darżynkiewicz,
Jan Lewandowski,
Wiktor Obuchowicz,
Krzysztof Olechnowski,
Krystyna Ratajczak,
Aurelia Zakrocka,
Marek Szperkowski.

Jan Lewandowski – przewodniczący
Marek Szperkowski – z-ca przewodniczącego
Krystyna Ratajczak – sekretarz