AKTUALNOŚCI

Odbyło się 13 grudnia 2002 roku w naszym (SIMP-owskim) przepięknym Zamku w Rydzynie.

Udział wzięli: członkowie zarządu, prezydium i wszyscy przewodniczący kół. Obradom przysłuchiwała się pilnie Komisja Rewizyjna oddziału.

Dodatkowo w zebraniu wzięli udział koledzy-“seniorzy”, wieloletni działacze SIMP obecnie cieszący się zasłużonym odpoczynkiem.

Program zebrania:

Po powitaniu zebranych przez kol. Obuchowicza (fot.1) kolejno głos zabierali koledzy – przewodniczący kół, omawiając ich działalność w mijającym roku. Następnie koledzy podzielili się swoimi planami na rok następny.

Po części oficjalnej, przy kolacji, odbyło się spotkanie koleżeńskie, na którym rej wodzili koledzy – seniorzy (fot.2). Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej, koleżeńskiej atmosferze. Następnego dnia wszyscy chętnie zwiedzili Zamek w Rydzynie, oprowadzani prze jego Kustosza, który w bardzo sympatyczny sposób przedstawił historię Zamku i jego odbudowy oraz obecną sytuację ekonomiczną.

Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie na tle pomnika króla Stanisława Leszczyńskiego (fot.3).

Fot. 1
(111 kB)
Fot. 2
(109 kB)
Fot. 3
(166 kB)